ZingTruyen.Club

Thiên Tài Naruto

Fanfiction

16532

Đang cập nhật

20-09-2023

Thiên Tài Naruto

1402 lượt thích / 16532 lượt đọc
-Truyện này sẽ không có bàn tay vàng hay hệ thống khỉ mốc gì cả, buff là chắc chắn sẽ có, nhưng buff từ từ và buff bằng những "công cụ" có sẵn trong truyện. Nên các con hàng nào thích yy, main bá ngay từ đầu thì truyện này ứ có đâu -Main là Naruto -Nà ní!? Xuyên vào Hokage phải nàm sao? Nà ní!? Xuyên qua lại còn là hồn xuyên? Còn xuyên con "muội" nó vào vai chính Naruto thì phải nàm thế nào? Thế cũng cần phải hỏi sao! Trực tiếp đoạt xá, dung hợp linh hồn, xong đấm ngực dậm chân thề kế thừa ý chí của Naruto, bật các loại hack, chân đạp Sasuke, tay ôm Hinata, trở thành chúa cứu thế, bước lên đỉnh cao nhân sinh. Nhưng... Ta đoán được mở đầu, lại không đoán đúng được kết cục...