ZingTruyen.Club

| Taekook | Bắt Nạt Hay Bắt Em !

Fanfiction

573528

Hoàn thành

25-02-2024

| Taekook | Bắt Nạt Hay Bắt Em !

19904 lượt thích / 573528 lượt đọc
" Đứng lại! " " Dạ....dạ cậu đừng bắt nạt tớ nữa mà...tớ biết sai rồi " " Ai nói tao bắt nạt em, mà là bắt em về để em nạt tao được không? " _______________________________________ Couple: KTH X JJK fic chỉ mang tính chất tưởng tượng không có thật :))) KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER :)))

5 chương mới nhất truyện | Taekook | Bắt Nạt Hay Bắt Em !