ZingTruyen.Club

[Naruto] - Sa mạc và mặt trời [GaaHina]

Fanfiction

86216

Hoàn thành

13-02-2015

[Naruto] - Sa mạc và mặt trời [GaaHina]

4002 lượt thích / 86216 lượt đọc
Sa mạc luôn là nơi bí ẩn và nguy hiểm với tất cả sinh vật... nhưng nó lại mở lòng mình quá rộng với mặt trời. Mặt trời soi rọi muôn nơi nhưng nơi nó quấn quýt nhiều nhất, dành nhiều tình cảm nhất lại chính là sa mạc. Sa mạc chỉ là của mặt trời... và cũng chỉ mặt trời là hiểu trọn vẹn, sâu sắc sa mạc."

5 chương mới nhất truyện [Naruto] - Sa mạc và mặt trời [GaaHina]