ZingTruyen.Club

Dịu dàng yêu [guria]

Fanfiction

374043

Đang cập nhật

23-10-2023

Dịu dàng yêu [guria]

29700 lượt thích / 374043 lượt đọc
Ryu Minseok luôn hướng về phía trước, còn Lee Minhyung thì luôn hướng về Ryu Minseok. Lee Minhyung từng nói hắn có rất nhiều ước mơ, trong đó có Ryu Minseok. Ryu Minseok chính là ước mơ của Lee Minhyung, chính là tín ngưỡng của Lee Minhyung. Cái gì mà không có tình yêu sét đánh chứ, Lee Minhyung đối với Ryu Minseok chính là tình yêu sét đánh. Thể loại: đường trộn thủy tinh, HE

Danh sách chương Dịu dàng yêu [guria]